เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

SGL เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น พร้อมทั้งแรงบันดาลใจ ที่มาจากประสบการณ์ความรู้ทางด้านอัญมณี ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ณ วันนี้ SGL มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะให้บริการ และให้คำปรึกษาทางด้านอัญมณี โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการ อีกทั้งความใส่ใจในการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการตรวจสอบ